Women in Games

Women in Games: El poder de la dona als videojocs i e-sports

PLOID

PLOID: un videojoc català amb edició física per la NES en ple 2020

Coffee Talk: el videojoc que uneix les ànimes dins d’una cafeteria

Burxades

Opinió, reflexió i contingut amb mirada crítica