Oscar Sahun, enginyer industrial de professió, ho va deixar tot per dedicar-se a la seva passió: els videojocs. Va començar a treballar com a game designer, va crear un prototip i es va presentar a la primera edició de GameBCN. Al cap de 8 mesos, va sortir amb una empresa formada, un projecte finalitzat i un publisher. Després de 3 anys d’activitat, va haver de tancar, però el van trucar per coordinar el mateix programa d’incubació que tant el va ajudar. GameBCN incuba petits estudis i els ofereix la formació i la tutoria necessàries per professionalitzar la producció d’un videojoc, fer un llançament amb èxit al mercat i adquirir una mentalitat empresarial. Actualment, ja ha iniciat la quarta edició, que es duu a terme anualment.

Quin és l’origen de GameBCN i com arriba al Canòdrom?

GameBCN neix gràcies a Simón Lee, Pere Torrents (antic coordinador del programa) i l’institut Català d’Empreses Culturals (ICEC). S’adonen que hi ha una indústria del videojoc amb molt potencial i una mancança per ajudar a les empreses petites a créixer i professionalitzar-se, que és precisament el que cal per enfortir tot el teixit i desenvolupar aquest potencial.

Els dos primers anys es duu a terme al MediaTIC de Barcelona Activa, però es reformula el programa amb la col·laboració de l’Ajuntament (ICUB), el mateix ICEC i Península, dedicada a la incubació i assesoria d’empreses. Aleshores, es guanya el concurs del dret d’explotació de l’Edifici del Canòdrom.

Quins criteris hi ha a l’hora de seleccionar els equips o projectes?

Busquem equips que estiguin motivats, que tinguin intenció de dedicar-se al projecte a temps complet i amb ganes de tirar el seu projecte endavant. Independentment de l’estat o fase en la qual es trobi una idea, seleccionem projectes que, per algun motiu o un altre (gràficament, per alguna mecànica original, etc.), siguin especials i tinguin un potencial de mercat identificat.

En què consisteix concretament el programa d’incubació?

L’objectiu final de GameBCN és professionalitzar els equips. El que identifiquem amb els equips petits o nous és que tenen una mancança en aspectes de producció. És molt fàcil voler afegir nous personatges o nivells, però és un procés que acostuma a acabar amb la mort de l’equip, perquè no hi ha recursos per sostenir-ho. Per altra banda, els falta visibilitat i mentalitat de negoci per tirar-lo endavant, perquè això no deixa de ser un negoci.

Formació GameBCN

Els equips s’instal·len al Canòdrom i, durant uns 6 mesos, impartim formacions en metodologies àgils de producció perquè puguin ser eficients i es marquin uns objectius capaços d’assolir al final del programa. Després ens concentrem en màrqueting i model de negoci, perquè sàpiguen com vendre el producte, com gestionar un estudi, quines despeses tindran, etc. Totes les formacions que fem les imparteixen professionals i experts de la indústria. L’any passat vam col·laborar amb King i Ubisoft. Aquest any també hem comptat amb Social Point i Gameloft.

A més a més també realitzem tutories. Una vegada al mes, algú amb molta experiència i coneixement, aporta el seu feedback sobre el projecte i l’equip per detectar i aconsellar millores. A més a més, fem un seguiment dia a dia de producció i oferim formacions personalitzades. Segons el que necessiti un equip, busquem experts perquè els assessorin.

Què es fa una vegada estan a punt els projectes?

Quan finalitza el programa d’incubació, organitzem un Demo Day on els equips mostren un prototip funcional i fan un pitch davant de la nostra xarxa d’inversors i publishers amb l’objectiu de fomentar relacions contractuals. A més a més, l’ICEC té una línia de préstecs participatius per a empreses culturals i, gràcies a l’etapa dins de GameBCN, els equips tenen més possibilitats de concessió. La majoria d’estudis que passen per GameBCN acaben el programa amb finançament de l’ICEC i probablement amb contractes o negociacions iniciades amb un publisher.

Quines són les claus de l’èxit de GameBCN i com el valores?

L’èxit de GameBCN recau en que la majoria dels equips que han estat incubats tenen èxit. A diferència d’altres programes, no té cap cost per als equips. A més a més, oferim la possibilitat que es quedin al Canòdrom després del seu pas pel programa amb descomptes en les quotes. Sempre estem oberts a les necessitats que puguin tenir. Per exemple, Lince Works, de la primera edició, necessitava publisher per sortir a Àsia i els vam ajudar amb la nostra xarxa de contactes.

Crec que GameBCN és una oportunitat única per a nous estudis que no sàpiguen per on començar. Tot el que es proporciona aquí no té preu: l’experiència, les formacions, l’ambient de treball, les sinergies amb altres equips, els contactes amb professionals de la indústria, etc.

Què ha de fer un equip per optar a participar en el programa?

El programa acostuma a començar entre finals de gener i febrer, tot i que obrim la convocatòria el novembre. Recomanem seguir el nostre Twitter, ja que publiquem diverses convocatòries i informacions d’interès, com ara concursos i notícies relacionades amb el sector. Quan s’obre el període d’inscripció, simplement cal omplir un formulari de 10 preguntes bàsiques: descripció de l’equip, de la idea, model de negoci, definició de públic objectiu, competència…

I ja per acabar: quin consell donaries a les noves generacions que just s’inicien en el sector?

Utilitzaré una expressió típica catalana: seny i rauxa. La rauxa, perquè no perdin la seva passió per fer allò que realment els hi agrada. El seny, perquè en el fons és un negoci i estem aquí per guanyar diners i poder seguir fent videojocs. El meu consell és que no facin el joc que vulguin; que analitzin què hi ha al mercat, què funciona i què està demanant l’audiència. Si fan el joc que els agrada sense tenir això en compte, tindran menys possibilitats d’èxit.